Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

Các bước giúp bạn mua sim số tiến Mobifone dễ dàng

Sim số tiến MobiFone giá rẻ
Mobifone đã cho ra mắt thị trường với nhiều loại sim như: sim tứ quý, sim lục quý, sim tam hoa ,sim số tiến...Bài này được viết ra nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng những thông tin thiết yếu về loại sim số tiến Mobifone và cách thức mua sim.
Xem thêm:
Các bước giúp bạn mua sim số tiến Mobifone dễ dàng

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0899 996888   Giá: 75,000,000   < - > 0906 779368   Giá: 5,000,000
0899 998686   Giá: 75,000,000   < - > 0906 861689   Giá: 5,000,000
0899 999868   Giá: 75,000,000   < - > 0906 889969   Giá: 5,000,000
090 5555595   Giá: 75,000,000   < - > 0906.08.67.67   Giá: 5,000,000
0901 266668   Giá: 75,000,000   < - > 0906.12.12.52   Giá: 5,000,000
0901 338338   Giá: 75,000,000   < - > 0906.2345.89   Giá: 5,000,000
0901 444666   Giá: 75,000,000   < - > 0906.29.1989   Giá: 5,000,000
0901 666686   Giá: 75,000,000   < - > 0906.70.77.78   Giá: 5,000,000
0901 666689   Giá: 75,000,000   < - > 0906.79.18.68   Giá: 5,000,000
0901 686668   Giá: 75,000,000   < - > 0906.79.1996   Giá: 5,000,000
0901 696696   Giá: 75,000,000   < - > 0906.82.7799   Giá: 5,000,000
0901 866789   Giá: 75,000,000   < - > 0906.82.7799   Giá: 5,000,000
0901 888000   Giá: 75,000,000   < - > 0906.99.33.93   Giá: 5,000,000
0901 888111   Giá: 75,000,000   < - > 0907 078886   Giá: 5,000,000
0901 888555   Giá: 75,000,000   < - > 0907 118111   Giá: 5,000,000
0901 888777   Giá: 75,000,000   < - > 0907 711811   Giá: 5,000,000
0901.55555.8   Giá: 75,000,000   < - > 0907 777292   Giá: 5,000,000
0901.55555.9   Giá: 75,000,000   < - > 0907 777992   Giá: 5,000,000
0901.69.6789   Giá: 75,000,000   < - > 0907 777993   Giá: 5,000,000
0902 333000   Giá: 75,000,000   < - > 0907 783399   Giá: 5,000,000
0902 333111   Giá: 75,000,000   < - > 0907 805666   Giá: 5,000,000
0902 555000   Giá: 75,000,000   < - > 0907 828368   Giá: 5,000,000
0902 555111   Giá: 75,000,000   < - > 0907 914888   Giá: 5,000,000
0902 555333   Giá: 75,000,000   < - > 0907 941888   Giá: 5,000,000
0902.33.33.11   Giá: 75,000,000   < - > 0907 953666   Giá: 5,000,000
0902.33.33.22   Giá: 75,000,000   < - > 0907 979886   Giá: 5,000,000
0902.3333.00   Giá: 75,000,000   < - > 0907 991102   Giá: 5,000,000
0902.55.55.11   Giá: 75,000,000   < - > 0907.18.8118   Giá: 5,000,000
0902.55.55.22   Giá: 75,000,000   < - > 0907.19.19.39   Giá: 5,000,000
0902.55.55.33   Giá: 75,000,000   < - > 0907.27.11.99   Giá: 5,000,000
0906 222111   Giá: 75,000,000   < - > 0907.3.55558   Giá: 5,000,000
0906.2222.00   Giá: 75,000,000   < - > 0907.39.39.93   Giá: 5,000,000
0906.2222.11   Giá: 75,000,000   < - > 0907.52.8866   Giá: 5,000,000
0907 52 5555   Giá: 75,000,000   < - > 0907.53.8866   Giá: 5,000,000
0907.33.4444   Giá: 75,000,000   < - > 0907.6111.68   Giá: 5,000,000
0909 338999   Giá: 75,000,000   < - > 0907.69.69.59   Giá: 5,000,000
0909.22.77.99   Giá: 75,000,000   < - > 0907.8.8.1983   Giá: 5,000,000
0909.66.1111   Giá: 75,000,000   < - > 090777.14.14   Giá: 5,000,000
0932.7.12345   Giá: 75,000,000   < - > 090777.15.15   Giá: 5,000,000
0933 888388   Giá: 75,000,000   < - > 0908 041997   Giá: 5,000,000
0933.40.79.79   Giá: 75,000,000   < - > 0908 051997   Giá: 5,000,000
0934.1.34567   Giá: 75,000,000   < - > 0908 123689   Giá: 5,000,000
0937.11.5678   Giá: 75,000,000   < - > 0908 123689   Giá: 5,000,000
0937.55.2222   Giá: 75,000,000   < - > 0908 233336   Giá: 5,000,000
0937.55.3333   Giá: 75,000,000   < - > 0908 240825   Giá: 5,000,000
0937.66.3333   Giá: 75,000,000   < - > 0908 792266   Giá: 5,000,000
0938 234678   Giá: 75,000,000   < - > 0908 858859   Giá: 5,000,000
0938.55.3333   Giá: 75,000,000   < - > 0908 959333   Giá: 5,000,000
0937 776668   Giá: 74,000,000   < - > 0908 959333   Giá: 5,000,000
0902.70.66.88   Giá: 73,000,000   < - > 0908.11.66.86   Giá: 5,000,000
0907.59.66.88   Giá: 73,000,000   < - > 0908.26.26.22   Giá: 5,000,000
0901 968968   Giá: 71,868,000   < - > 0908.39.79.86   Giá: 5,000,000
0937.70.6666   Giá: 71,280,000   < - > 0908.51.8688   Giá: 5,000,000
0901.03.03.03   Giá: 70,000,000   < - > 0908.52.54.55   Giá: 5,000,000
0903 068068   Giá: 70,000,000   < - > 0908.55.72.72   Giá: 5,000,000
0903.7777.68   Giá: 70,000,000   < - > 0908.93.58.58   Giá: 5,000,000
0903.7777.68   Giá: 70,000,000   < - > 0909 091096   Giá: 5,000,000
0906.71.71.71   Giá: 70,000,000   < - > 0909 153789   Giá: 5,000,000
0938 999899   Giá: 70,000,000   < - > 0909 185818   Giá: 5,000,000
0939 796668   Giá: 70,000,000   < - > 0909 237333   Giá: 5,000,000
0939.13.7777   Giá: 70,000,000   < - > 0909 350777   Giá: 5,000,000
0899 998098   Giá: 69,000,000   < - > 0909 366968   Giá: 5,000,000
0902 967777   Giá: 69,000,000   < - > 0909 604777   Giá: 5,000,000
0903.67.68.69   Giá: 69,000,000   < - > 0909 833886   Giá: 5,000,000
0908.10.3333   Giá: 69,000,000   < - > 0909 863683   Giá: 5,000,000
0908.70.3333   Giá: 69,000,000   < - > 0909 92 1976   Giá: 5,000,000
093.1 991999   Giá: 69,000,000   < - > 0909 925777   Giá: 5,000,000
0938 785555   Giá: 69,000,000   < - > 0909 932299   Giá: 5,000,000
0938.37.5555   Giá: 69,000,000   < - > 0909 973399   Giá: 5,000,000
0939 283333   Giá: 69,000,000   < - > 0909 986896   Giá: 5,000,000
0898 579579   Giá: 68,000,000   < - > 0909.07.07.93   Giá: 5,000,000
0898 599599   Giá: 68,000,000   < - > 0909.09.04.91   Giá: 5,000,000
0899 999879   Giá: 68,000,000   < - > 0909.09.04.91   Giá: 5,000,000
090.47.11111   Giá: 68,000,000   < - > 0909.09.12.94   Giá: 5,000,000
0905.97.6789   Giá: 68,000,000   < - > 0909.126.222   Giá: 5,000,000
0906 616789   Giá: 68,000,000   < - > 0909.1368.96   Giá: 5,000,000
0909.24.1111   Giá: 68,000,000   < - > 0909.39.39.03   Giá: 5,000,000
0909.70.2222   Giá: 68,000,000   < - > 0909.57.3838   Giá: 5,000,000
0909.76.2222   Giá: 68,000,000   < - > 0909.6.34568   Giá: 5,000,000
093.7.8.9.10.11   Giá: 68,000,000   < - > 0909.65.79.39   Giá: 5,000,000
0932.2222.88   Giá: 68,000,000   < - > 0909.72.71.79   Giá: 5,000,000
0936 141141   Giá: 68,000,000   < - > 0909.77.1993   Giá: 5,000,000
0932 257 777   Giá: 67,500,000   < - > 0909.77.88.44   Giá: 5,000,000
0908 586586   Giá: 66,680,000   < - > 0909.82.33.88   Giá: 5,000,000
0899 994999   Giá: 65,000,000   < - > 0909.86.8558   Giá: 5,000,000
0901 558558   Giá: 65,000,000   < - > 0909.89.36.89   Giá: 5,000,000
0901 878878   Giá: 65,000,000   < - > 0909.9.7.2005   Giá: 5,000,000
0901 879879   Giá: 65,000,000   < - > 0909.96.5252   Giá: 5,000,000
0901 883883   Giá: 65,000,000   < - > 093 266 1982   Giá: 5,000,000
0901.34.6789   Giá: 65,000,000   < - > 093.10.68886   Giá: 5,000,000
0901.62.6789   Giá: 65,000,000   < - > 093.10.68886   Giá: 5,000,000
0901.63.6789   Giá: 65,000,000   < - > 093.115.25.25   Giá: 5,000,000
0909 069069   Giá: 65,000,000   < - > 093.18.33368   Giá: 5,000,000
093 525 7777   Giá: 65,000,000   < - > 093.181.6969   Giá: 5,000,000
0932 68 3333   Giá: 65,000,000   < - > 093.181.7878   Giá: 5,000,000
0936.444.666   Giá: 65,000,000   < - > 093.186.7799   Giá: 5,000,000
0936.77.6789   Giá: 65,000,000   < - > 093.191.6668   Giá: 5,000,000
0937 786789   Giá: 65,000,000   < - > 093.191919.5   Giá: 5,000,000
0902.53.39.39   Giá: 64,000,000   < - > 093.221.78.79   Giá: 5,000,000

>>> Xem video hướng dẫn mua sim Mobifone số đẹp sao cho giá rẻ.

Hướng dẫn mua sim Mobifone số đẹp sao cho giá rẻ.


Sim số tiến là gì?
Ngay trong cái tên đã thể hiện rõ tính chất của loại sim này. “Số tiến” ở đây nghĩa là dãy số sim được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, từ thấp đến cao. Ví dụ: 0898022345 là một sim MobiFone số tiến.
Ý nghĩa của sim số tiến
Người ta quan niệm rằng những con số giảm là xấu, không tốt vì nó không thể hiện được chiều hướng đi lên. Những con số từ thấp lên cao tượng trưng cho việc đi từ tay trắng lên đến thành công. Sở hữu một chiếc sim số tiến giúp cho tâm lý chúng ta được tốt hơn vì có niềm tin về một tương lai tươi sáng.
Từng bước từng bước một đi đến với đỉnh cao - ai ai cũng mong muốn điều này. Chính vì thế mọi người – đặc biệt là những ai thuộc những ngành nghề liên quan đến sự thăng tiến nhanh chóng như doanh nhân – đều tìm mua cho mình một chiếc sim số tiến.
sim số tiến mobifone
Tại sao lại là sim số tiến MOBIFONE?
Nếu có ai đó thắc mắc về việc tại sao lại chọn nhà mạng MobiFone mà không phải các nhà mạng khác thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân nhé.
Như các bạn cũng biết MobiFone chưa phải là một nhà mạng thông dụng nhất ở Việt Nam, đứng đầu hiện tại đang là Viettel. Tuy nhiên tôi dùng từ “chưa” chứ không phải từ “không”, chắc các bạn cũng hiểu được lý do. MobiFone mặc dù hiện nay còn chưa thực sự đạt thị phần lớn nhất tuy nhiên không phải vì thế mà chất lượng dịch vụ kém. Ngược lại, bất cứ ai từng sử dụng sim Mobi đều phải thừa nhận rằng hệ thống chăm sóc khách hàng của nhà mạng MobiFone thực sự là quá tuyệt vời. Khó có nhà mạng nào có thể vượt mặt được Mobi về khoản này.
Hơn nữa trong thời gian gần đây MobiFone đang tích cực triển khai hệ thống đường truyền hiện đại, Mobi cũng kết hợp với Vinaphone để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Trong tương lai không xa chắc chắn MobiFone sẽ đạt được thành công như mong đợi.
Vì thế đề xuất về sim số tiến MobiFone được đưa ra giúp cho khách hàng nắm bắt được xu thế mới trong tương lai.
Đừng ngần ngại khi lựa chọn sim Mobi số tiến nhé.
Cần bao nhiêu tiền để có một chiếc sim Mobi số tiến đẹp?
Không cần có quá nhiều tiền để có một chiếc sim ưng ý. Sim loại này có mức giá khá phải chăng.Như vậy bạn không phải đắn đo gì về vấn đề giá cả, tiền bạc ở đây cả. Mọi mong muốn của các bạn đều được đáp ứng.
Mua sim số tiến MobiFone ở đâu?
Với câu hỏi này quả thật rất dễ dàng để trả lời. Các bạn có thể mua sim số tiến tại đây.
Link trên sẽ đưa bạn tới một đại lý sim cực kỳ uy tín. Đó là đại lý sim của chúng tôi tại Hà Nội. Đây là đại lý ủy quyền của các nhà mạng lớn chuyên cung cấp sim số đẹp các loại như: sim tam hoa, sim tứ quý, sim lộc phát…
Khi mua sim tại đây các bạn sẽ được đăng ký chính chủ, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
Trên đây là những thông tin bổ ích phục vụ cho việc chọn mua sim của tất cả mọi người. Hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ chọn được cho mình một chiếc sim thật vừa ý.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét