Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Có nên mua sim phong thủy để thêm sự may mắn hay không

Mua sim phong thủy có phải là mê tín không?
Khi mua sim hòa mạng mới nhiều người có xu hướng lựa chọn sim phong thủy, sim tứ quý, tam quý... với mong muốn đem lại may mắn trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên có một câu hỏi đặt ra là liệu việc mua sim phong thủy có được coi là việc mê tín?
Có nên mua sim phong thủy hay không

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0886 111668   Giá: 13,600,000   < - > 0982 611997   Giá: 6,000,000
0886 168688   Giá: 13,600,000   < - > 0982 631997   Giá: 6,000,000
0886 363686   Giá: 13,600,000   < - > 0982 686179   Giá: 6,000,000
0886 363688   Giá: 13,600,000   < - > 0982 691222   Giá: 6,000,000
0886 633668   Giá: 13,600,000   < - > 0982 836222   Giá: 6,000,000
0886 633688   Giá: 13,600,000   < - > 0982 868379   Giá: 6,000,000
0886 833868   Giá: 13,600,000   < - > 0982 871997   Giá: 6,000,000
0886 836368   Giá: 13,600,000   < - > 0982 922979   Giá: 6,000,000
0886.33.6866   Giá: 13,600,000   < - > 0982.31.9988   Giá: 6,000,000
0886.55.8688   Giá: 13,600,000   < - > 0982.33.22.00   Giá: 6,000,000
0961 818889   Giá: 13,600,000   < - > 0982.33.9969   Giá: 6,000,000
0961.86.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 11 6866   Giá: 6,000,000
0962.86.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 339879   Giá: 6,000,000
0965.86.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 421555   Giá: 6,000,000
0966.36.1986   Giá: 13,600,000   < - > 0983 439333   Giá: 6,000,000
0971 368688   Giá: 13,600,000   < - > 0983 445222   Giá: 6,000,000
0971 368886   Giá: 13,600,000   < - > 0983 452001   Giá: 6,000,000
0973 391368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 716555   Giá: 6,000,000
0981.55.1368   Giá: 13,600,000   < - > 0983 919779   Giá: 6,000,000
0981.97.6886   Giá: 13,600,000   < - > 0983 993992   Giá: 6,000,000
0986.91.6668   Giá: 13,600,000   < - > 0983.07.1995   Giá: 6,000,000
0987 516699   Giá: 13,600,000   < - > 0983.17.1919   Giá: 6,000,000
0987 546699   Giá: 13,600,000   < - > 0983.23.26.26   Giá: 6,000,000
0987 969868   Giá: 13,600,000   < - > 0983.29.1989   Giá: 6,000,000
0989 046699   Giá: 13,600,000   < - > 0983.59.1990   Giá: 6,000,000
0989.79.11.79   Giá: 13,600,000   < - > 0983.80.1983   Giá: 6,000,000
08.68.68.68.94   Giá: 13,500,000   < - > 0983.898.896   Giá: 6,000,000
08.888.666.08   Giá: 13,500,000   < - > 0984 119113   Giá: 6,000,000
0868 444404   Giá: 13,500,000   < - > 0984 203777   Giá: 6,000,000
0868.68.68.70   Giá: 13,500,000   < - > 0984 478668   Giá: 6,000,000
0868.68.68.71   Giá: 13,500,000   < - > 0984 566899   Giá: 6,000,000
0868.68.68.73   Giá: 13,500,000   < - > 0984 593777   Giá: 6,000,000
0868.68.68.75   Giá: 13,500,000   < - > 0984 929989   Giá: 6,000,000
0868.68.68.76   Giá: 13,500,000   < - > 0984.22.44.22   Giá: 6,000,000
0868.83.83.38   Giá: 13,500,000   < - > 0984.27.8866   Giá: 6,000,000
0868.97.8668   Giá: 13,500,000   < - > 0984.282.789   Giá: 6,000,000
0869 228338   Giá: 13,500,000   < - > 0984.55.1995   Giá: 6,000,000
0869 386 368   Giá: 13,500,000   < - > 0984.97.3777   Giá: 6,000,000
0961 088688   Giá: 13,500,000   < - > 0984.99.1987   Giá: 6,000,000
0961 088688   Giá: 13,500,000   < - > 0985 186189   Giá: 6,000,000
0961.00.77.99   Giá: 13,500,000   < - > 0985 191119   Giá: 6,000,000
0961.00.88.99   Giá: 13,500,000   < - > 0985 364365   Giá: 6,000,000
0961.33.66.33   Giá: 13,500,000   < - > 0985 582002   Giá: 6,000,000
0961.68.33.68   Giá: 13,500,000   < - > 0985 680689   Giá: 6,000,000
0961.755.999   Giá: 13,500,000   < - > 0985 962688   Giá: 6,000,000
0961.78.3979   Giá: 13,500,000   < - > 0985 998966   Giá: 6,000,000
0962.890.999   Giá: 13,500,000   < - > 0985.33.00.22   Giá: 6,000,000
0963 626686   Giá: 13,500,000   < - > 0985.4444.86   Giá: 6,000,000
0964 88 3979   Giá: 13,500,000   < - > 0985.60.3688   Giá: 6,000,000
0971 388899   Giá: 13,500,000   < - > 0985.78.38.78   Giá: 6,000,000
0971 410000   Giá: 13,500,000   < - > 0985.8888.21   Giá: 6,000,000
0971 716969   Giá: 13,500,000   < - > 0985.8888.23   Giá: 6,000,000
0971 724999   Giá: 13,500,000   < - > 0985.9999.61   Giá: 6,000,000
0973.39.99.39   Giá: 13,500,000   < - > 0986 060387   Giá: 6,000,000
0978 679979   Giá: 13,500,000   < - > 0986 169189   Giá: 6,000,000
0981 296989   Giá: 13,500,000   < - > 0986 210668   Giá: 6,000,000
0981 339889   Giá: 13,500,000   < - > 0986 230668   Giá: 6,000,000
0981 818838   Giá: 13,500,000   < - > 0986 251688   Giá: 6,000,000
0981 999689   Giá: 13,500,000   < - > 0986 255286   Giá: 6,000,000
0982 166199   Giá: 13,500,000   < - > 0986 286579   Giá: 6,000,000
0982 166199   Giá: 13,500,000   < - > 0986 479979   Giá: 6,000,000
0982 939989   Giá: 13,500,000   < - > 0986 595368   Giá: 6,000,000
0987 294294   Giá: 13,500,000   < - > 0986 602668   Giá: 6,000,000
0987.39.99.39   Giá: 13,500,000   < - > 0986 791799   Giá: 6,000,000
0989 555168   Giá: 13,500,000   < - > 0986 855168   Giá: 6,000,000
0967 678868   Giá: 13,490,000   < - > 0986 860869   Giá: 6,000,000
0967.82.82.88   Giá: 13,490,000   < - > 0986 868809   Giá: 6,000,000
0969 339868   Giá: 13,490,000   < - > 0986 934777   Giá: 6,000,000
0972.39.38.38   Giá: 13,490,000   < - > 0986.09.2688   Giá: 6,000,000
08.68.68.99.66   Giá: 13,400,000   < - > 0986.37.1979   Giá: 6,000,000
0868 899669   Giá: 13,400,000   < - > 0986.80.9339   Giá: 6,000,000
0961.85.87.89   Giá: 13,400,000   < - > 0986.88.1971   Giá: 6,000,000
0972 149149   Giá: 13,400,000   < - > 0986.88.66.84   Giá: 6,000,000
0975 190000   Giá: 13,386,000   < - > 0987 133686   Giá: 6,000,000
0977 385777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 533636   Giá: 6,000,000
0977 592777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 614777   Giá: 6,000,000
0977 891777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 679579   Giá: 6,000,000
0985 155777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 781997   Giá: 6,000,000
0987 288777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 809868   Giá: 6,000,000
0987 689777   Giá: 13,386,000   < - > 0987 868188   Giá: 6,000,000
0868 699668   Giá: 13,350,000   < - > 0987 871515   Giá: 6,000,000
0962 523939   Giá: 13,350,000   < - > 0987 889866   Giá: 6,000,000
0962.11.4567   Giá: 13,350,000   < - > 0987.00.77.33   Giá: 6,000,000
0965 894567   Giá: 13,350,000   < - > 0987.19.1996   Giá: 6,000,000
0971 179777   Giá: 13,350,000   < - > 0987.28.7878   Giá: 6,000,000
0986.83.6777   Giá: 13,350,000   < - > 0987.63.1991   Giá: 6,000,000
0962 882868   Giá: 13,250,000   < - > 0987.66.00.55   Giá: 6,000,000
0964.5678.39   Giá: 13,250,000   < - > 0987.8.3.1990   Giá: 6,000,000
0966 100010   Giá: 13,250,000   < - > 0987.833.078   Giá: 6,000,000
0969 737939   Giá: 13,250,000   < - > 0988 121866   Giá: 6,000,000
0969.33.66.79   Giá: 13,250,000   < - > 0988 275668   Giá: 6,000,000
0969.68.77.68   Giá: 13,250,000   < - > 0988 281997   Giá: 6,000,000
0988.17.37.57   Giá: 13,250,000   < - > 0988 332001   Giá: 6,000,000
0961 999669   Giá: 13,220,000   < - > 0988 389579   Giá: 6,000,000
0965.89.89.88   Giá: 13,220,000   < - > 0988 399179   Giá: 6,000,000
0971.89.98.89   Giá: 13,220,000   < - > 0988 41 1991   Giá: 6,000,000
0982 886986   Giá: 13,220,000   < - > 0988 49 1991   Giá: 6,000,000
0961.91.92.93   Giá: 13,200,000   < - > 0988 535565   Giá: 6,000,000
0961.93.94.95   Giá: 13,200,000   < - > 0988 64 1991   Giá: 6,000,000
0963.66.3979   Giá: 13,200,000   < - > 0988 786696   Giá: 6,000,000

>>> Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.


 Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.

Nhiều người trong chúng ta thường không thích khi nhắc đến những vấn đề có liên quan đến vấn đề tâm linh, mê tín. Họ không cho rằng một vật vô tri vô giác như chiếc sim lại có thể mang lại may mắn, vinh hoa, phú quý cho ngưởi sử dụng. Vì vậy họ không hứng thú lắm với việc mua sim phong thủy.
Một lượng lớn người khác thì lại ngược lại. Họ rất tin vào những chiếc sim ý nghĩa như vậy. Đối với nhóm người này thì những con số đều thể hiện những hàm ý nhất định. Có con số đẹp cũng có con số xấu. Có sim hợp cũng có sim khắc mệnh của người đó. Vì thế điều tất yếu là phải lựa chọn được một số sim hợp tuổi, hợp mệnh.
Vậy ai mới là người có suy nghĩ đúng trong chuyện này? 
Với suy nghĩ đầu tiên, việc những người này không tin vào sim phong thủy cũng chẳng có gì sai trái. Đơn giản là họ không duy tâm mà là duy lý trí. Tuy nhiên nếu nói sử dụng sim phong thủy là “mê tín” thì lại không đúng rồi. Mê tín thể hiện sự sùng bái quá đà đối với một điều gì đó, một cái gì đó. Luôn luôn tôn thờ, đề cao điều đó hơn cả mạng sống của mình. Nhưng sử dụng sim phong thủy thì không phải như vậy. Đây đơn thuần chỉ là niềm tin về chiếc sim. Họ không có phụ thuộc hoàn toàn vào đó, họ chỉ coi chiếc sim như một công cụ giúp họ thành công hơn trong cuộc sống mà thôi.
Việc đánh giá số sim có hợp mệnh hợp tuổi hay không đâu phải là chuyện bịa đặt ra. Đây hoàn toàn dựa trên những tinh hoa của nền văn hóa cổ xưa, mà nổi bật nhất là nền văn hóa Trung Hoa đương đại. Đây là nền văn hóa có truyền thống lâu đời, bề dày lịch sử lớn và đã nhiều lần thể hiện được tính chất chuẩn xác của nó. Những con số được đánh giá có hợp với mệnh hay không thông qua các yếu tố như: chu kỳ quay của Mặt Trăng, Trái đất, vị trí của các chòm sao,…
Chưa hết, việc đánh giá sim hiện nay còn dựa theo khoa học phương Tây. Họ sử dụng các công cụ thống kê, mô tả phục vụ cho quá trình khảo sát các con số. Chẳng hạn ngày nay con người đã tìm ra con số tỷ lệ vàng của khuôn mặt, nếu phù hợp với những mô tả đó thì được gọi là chuẩn mực của cái đẹp.
Cũng tương tự như thế, chúng ta cũng đánh giá được sự đẹp, xấu của các con số sim. Vì thế mà chọn mua sim phong thủy cũng một phần dựa trên cơ sở khoa học.
Vì vậy không thể dựa vào việc có người không tin tưởng mà đánh giá việc mua sim phong thủy hợp tuổi là mê tín được.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét